Kontaktné (prihlasovacie) údaje

E-mail:
Telefónne číslo:
Meno:
Priezvisko:

Údaje o ceste

Smer cesty:
Požadovaný dátum príchodu:
Požadovaný čas:

Adresa na slovensku

Ulica:
Súpisné číslo:
PSČ:
Mesto/Obec:
Štát:

Adresa v Rakúsku

Ulica:
Súpisné číslo:
PSČ:
Mesto/Obec:
Štát:

Údaje o striedačke(-ovi)

Požadujem, aby sa tým istým autom odviezla (doviezla) aj striedačka
Telefónne číslo:
Ulica:
Súpisné číslo:
PSČ:
Mesto/Obec:
Štát:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov