Dnes je: 09.08.2022 | meniny má Ľubomíra  
    
 

Penzijné poistenie

Čo sa týka penzijného poistenia, zaujíma zrejme každého, či bude mať nárok na penziu a kedy mu tento nárok vznikne. Nárok na dôchodok vzniká už po 1 opracovanom roku, v ktorom si živnostník odvádzal aj dávky sociálneho poistenia. Pokiaľ platil odvody po dobu kratšiu ako 1 rok, nárok na dôchodok mu nevzniká.

Ak nárok na dôchodok vznikne, každý štát bude následne vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia.

Pri uplatňovaní nároku na dôchodok nie je podmienkou, aby mal žiadateľ trvalé bydlisko v krajine, v ktorej žiada o dôchodok, dokonca sa nepožaduje ani štátna príslušnosť. Postačí, aby žiadateľ o dôchodok splnil všeobecné podmienky, ktoré platia pre všetkých rovnako.

O dôchodok si treba požiadať v krajine, v ktorej ako žiadateľ v čase podania vašej žiadosti žijete. V žiadosti sa uvedú krajiny, v ktorých bol  dôchodkovo poistený. Nie je podmienkou predkladať potvrdenia o poistení z iných štátov. Pokiaľ ale žiadatelia o dôchodok majú potvrdenie inštitúcie sociálneho poistenia štátu, v ktorom platili dôchodkové poistenie, môžu ho príslušnej sociálnej poisťovni predložiť v konaní o nároku na dôchodkovú dávku. To vybavovanie požadovanej penzie len urýchli.

Výška získaného nároku na dôchodok v AT sa dá tiež vypočítať podľa výšky vymeriavacích základov. Každý rok sa výška získaného nároku na dôchodok vypočíta osobitne podľa výšky vymeriavacieho základu. Výšku teda dôchodku predstavuje percentuálnu sumu vypočítanú zo všetkých ročných vymeriavacích základov. Do úvahy sa berú 252 najlepšie mesiace. Za každý rok poistenia poistencovi prináleží suma do dôchodku vo výške 1,78% z jeho ročného vymeriavacieho základu. Pre tých, ktorý sú dlhodobo poistení(nad 540 mesiacov poistenia u mužov a 480 mesiacov poistenia u žien) to činí 1,90%. Ku dôchodku sa pripočítavajú aj obdobia vojenskej prezenčnej služby,obdobie materskej dovolenky atď. Na tieto obdobia sú každý rok stanovené vymeriavacie základy, z ktorých sa vypočítava suma dna dôchodok.

Dávky v dôchodku podliehajú zdaneniu ako príjem zo závislého pomeru.

Ľudia narodení po 1. Januári 1955 majú zriadený dôchodkový účet, z ktorého sa dá vypočítať výška dôchodku. Každá platba poistného poistenej osoby vedie k zvýšeniu získaného nároku na dôchodok. Staré platby poistného sa valorizujú.

Pripoistenie v penzijnom poistení:

O toto pripoistenie je potrebné požiadať osobne na príslušnej pobočke SVA.

Maximálna výška ročného poistného je pre rok 2010 suma vo výške 8 220 eur.

O tento druh pripoistenia k dodatočnej penzii môže požiadať každá opatrovateľka ktorá si platí odvody do SVA do 60 roku života. Po dosiahnutí dôchodkového veku bude okrem hlavnej penzii vyplácaná tzv. dodatočná penzia a to 14 x do roka  a tieto dávky bývajú ročne zhodnocované celkovou mierou inflácie v danom roku. Je možne ho platiť kvartálne, alebo mesačne. Zdaňuje sa len 25% z celkovej dávky a ¼ poistného možno zaradiť do výdavkov v daňovom priznaní.

 


31.03.2011 | Admin   |  diskusia na fóre  

   Ohodnoťte prosím článok:
Vyplňte Vašu email adresu, v opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať.
  Hodnotenie článku je nasledovné:
    1. Nespokojný (nenašiel(a) som, čo som hľadal(a))
    2. Čiastočne spokojný(á) (našiel(a) som minimum požadovaných informácií)
    3. Spokojný(á)
    4. Veľmi sposkojný(á)
    5. Vynikajúce, dozvedel(a) som sa viac, ako som očakával(a)

  
   Vaša pripomienka / požiadavka
  Email adresa    
  Text správy   

Dávky v materstve - Rodičovský príspevok   |   Výpis z SVA - vysvetlenie položiek   Preklad
 
 
   

   Novinky
 
Výpis z SVA - vysvetlenie položiek

Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  
Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
 


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok