Dnes je: 27.05.2024 | meniny má Iveta  
    
 

SVA a odvody

Všetci opatrovatelia sú v Rakúsku povinní odvádzať odvody pre správcu tohto poistenia. Správcom tohto poistenia je Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania - SVA.

Zahrnuté v tomto poistení je:

  • dôchodkové poistenie
  • zdravotné poistenie
  • úrazové poistenie
  • dôchodkové zabezpečenie SZČO

V prípade, že pozastaví ošetrovateľ živnosť, pozastavuje sa aj odvádzanie poistného. Tento úkon je potrebné nahlásiť príslušnej hospodárskej komore.

Upozorňujeme opatrovateľky na to, že bez ohľadu na to, či opatrovateľka  odpracuje celý mesiac z niektorého kvartálu, alebo len pár dní, je podľa rakúskeho zákona povinná zaplatiť napriek tomu odvody za spomínaný mesiac v plnej výške. Ak by chcela pozastaviť živnosť niekoľko mesiacov spätne, musí za mesiace k dátumu pozastavenia živnosti zaplatiť zdravotné poistenie za všetky mesiace.

PRÍKLAD:

V prípade, že je tretí kvartál v plnej sume vyplatený t.j.júl, august, september a opatrovateľka žiada pozastavenie živnosti v decembri k 31.09.XXXX, je napriek tomu povinná, zaplatiť zdravotné poistenie do SVA za mesiace X, XI, XII. Je to nariadenie SVA nakoľko je predpoklad, že opatrovateľka navštívila lekára v mesiacoch okt., nov., dec. na území SK.

1-3 rok podnikania – vymeriavací základ:  537,78 €

 Názov

%

Suma v €

 Názov v NJ

 Penzijné poistenie

17,50%

94,11

 Pensionsversicherung - PV

 Zdravotné poistenie

7,65%

41,14

 Krankenversicherung - KV

 Úrazové poistenie

fix.suma

8,20

 Umfallversicherung - UV

 Dôchodkové zabezpečenie SZČO

1,53%

8,23

 Selbständigenvorsorge - SV

 

 

151,68

 

od 4 roku – vymeriavací základ:   PV = 743,20eur, KV, SV = 667,02eur

 Názov

%

Suma v €

 Názov v NJ

 Penzijné poistenie

17,50%

141,98

 Pensionsversicherung - PV

 Zdravotné poistenie

7,65%

48,81

 Krankenversicherung - KV

 Úrazové poistenie

fix.suma

7,84

 Umfallversicherung - UV

 Dôchodkové zabezpečenie SZČO

1,53%

9,76

 Selbständigenvorsorge - SV

 

 

199,50

 

Predbežný a definitívny vymeriavací základ

Pre výpočet odvodov do sociálnej poisťovne(ďalej len SVA) je rozhodujúci vymeriavací základ. Nakoľko u nových prevádzkovateľov živnosti nie výška ich príjmu známa, z ktorého by sa vedela určiť výška odvodov, bola stanovená min. výška vymeriavacieho základu. Pre rok 2009 je táto suma vo výške 537,78eur. Z tejto sumy sa odvody vypočítajú za prvé 3 roky. Po uplynutí týchto 3 rokov sa vymeriavací základ zvýši na sumu cca 837,38 Eur a v zdravotnom poistení a na dôchodkové zabezpečenie SZČO na sumu cca 637,99 Eur. Výška úrazového poistenia ostáva počas celého obdobia nezmenená..

Tieto vymeriavacie základy sa ale upravujú po zistení skutočného príjmu živnostníka. Skutočný príjem živnostníka je známy až po podaní daňového priznania na príslušnom finančnom úrade.

Finančný úrad vystaví rozhodnutie – Einkommensteuerbescheid a kópiu zasiela do SVA.

Odvody sa platia štvrťročne a zaplatiť sa musia do konca druhého mesiaca každého štvrťroka – teda do 28.Februára, 31. Mája, 31. Augusta, 30. Novembra.

Zákon o zisťovaní definitívneho vymeriavacieho základu hovorí, že v prvých troch rokoch poistenia sa odvody vypočítavajú z minimálneho vymeriavacieho základu(537,78€). Vymeriavací základ v štvrtom roku sa vypočítava z príjmu, ktorý dosiahol poistenec v zdaňovacom období pred 3 rokmi t.z. príjem dosiahnutý v roku 2008( prvý rok ohlasovania živností v Rakúsku) je smerodajný pre vymeriavací základ pre rok 2011.

Finančný úrad informuje SVA o výške príjmu živnostníka. Živnostník podáva daňové priznanie  v Rakúsku v roku 2011 za rok 2010. Finančný úrad potom vydá rozhodnutie (Einkommensteuerbescheid). Jednu kópiu rozhodnutia zasiela finančný úrad živnostníkovi a jedno do SVA. SVA zaznamená výšku príjmu, ktorá je smerodatná pre vymeriavací základ v r. 2011.

Pokiaľ v r.2011 živnostník nepodal daňové priznanie za rok 2010 a SVA nemá informácie o výške jeho príjmu za r. 2010, výška odvodov sa vypočítava automaticky z najnižšieho vymeriavacieho základu, platného pre 4 rok poistenia.SVA môževyzvať podnikateľa na podanie daňového priznania, aby zistila výšku jeho príjmu. Ak je v záujme živnostníka dokladovať svoj príjem, môže ho dokladovať aj prostredníctvom Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.

Rozdiel medzi predbežným a definitívnym vymeriavacím základom - dorovnanie nedoplatkov

Pokiaľ už živnostník podal v roku 2011 daňové priznanie za rok 2010 , SVA si overí , či odvedené poistné do SVA nie je nižšie ako malo byť, vzhľadom na skutočný príjem živnostníka. V prípade, že definitívny vymeriavací základ podnikateľa je vyšší ako bol predbežný min. vymeriavací základ (537,78), živnostník je povinný vzniknutý rozdiel doplatiť.

 

ŽIVNOSTENSKÉ A SOCIÁLNE POISTENIE - základné informácie

ŽIVNOSTENSKÉ A SOCIÁLNE POISTENIE - základné informácie za 2010


23.12.2010 | Admin   |  diskusia na fóre  

   Ohodnoťte prosím článok:
Vyplňte Vašu email adresu, v opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať.
  Hodnotenie článku je nasledovné:
    1. Nespokojný (nenašiel(a) som, čo som hľadal(a))
    2. Čiastočne spokojný(á) (našiel(a) som minimum požadovaných informácií)
    3. Spokojný(á)
    4. Veľmi sposkojný(á)
    5. Vynikajúce, dozvedel(a) som sa viac, ako som očakával(a)

  
   Vaša pripomienka / požiadavka
  Email adresa    
  Text správy   

  |   Výpis z SVA - vysvetlenie položiek   Preklad
 
 
   

   Novinky
 
Výpis z SVA - vysvetlenie položiek

Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  
Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
 


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok