Dnes je: 20.06.2024 | meniny má Valéria  
    
 

Rodinné prídavky

Rodičom budú nezávisle od ich zamestnania alebo príjmu poskytnuté rodinné prídavky. Nárok na rodinné prídavky vznikne prvým dňom v  mesiaci, počas ktorého sú splnené podmienky na priznanie rodinných prídavkov a zanikne posledným dňom v mesiaci, počas ktorého zanikol nárok na rodinné prídavky. Spolu s rodinnými prídavkami je vyplácaný aj daňový bonus. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať. Vypláca sa ako negatívna daň automaticky každému poberateľovi rodinných prídavkov. Výška bonusu od roku 2009 je 58,40 EUR mesačne na každé dieťa.

Výška rodinných prídavkov sa odvíja od veku dieťaťa:

 Alter des Kindes -vek dieťaťa

Betrag pro Monat - mes. príspevok

 ab Geburt - od narodenia

105,40 Euro

 ab 3 Jahren-od 3 rokov

112,70 Euro

 ab 10 Jahren-od 10 rokov

130,90 Euro

 ab 19 Jahren-od 19 rokov

152,70 Euro

 Zuschlag für erheblich behindertes Kind

 Príspevok pre vážne postihn.dieťa

138,30 Euro

Ak žijú viaceré deti v domácnosti, zvyšuje sa výška rodičovského príspevku o nasledovné sumy ( takzv. Súrodenecké členenie)

 • Für zwei Kinder um monatlich – pre 2 deti mesačne o 12,80 Euro
 • Für drei Kinder um monatlich – pre 3 deti mesačne o 47,80 Euro
 • Für vier Kinder um monatlich - pre 4 deti mesačne o 97,80 Euro
 • Für jedes weitere Kind um monatlich – pre každé ďalšie dieťa messačne o 50,00 Euro

Vyplácanie rodičovského príspevku

Vydatým matkám sú vyplácané rodinné prídavky 1 x ročne, so spätnosťou 1 rok dozadu (do úvahy sa berie kalendárny rok), rozvedeným matkám každé 2 mesiace. O vyplatenie rodinných prídavkov je potrebné každý rok požiadať.

V prípade, že rodinné prídavky poberá na Slovensku manžel/ka, je potrebné požiadať o vyplatenie rozdielu v dávkach - Differenzzahlung- formulár Beih38. V tomto prípade je potrebné k žiadosti o rodinné prídavky predložiť aj potvrdenie o príjme manžela a o výške vyplatených prídavkov za uplynulý kalendárny rok. Potvrdzuje sa  to na formulári E411 príslušná pobočka soc. poisťovne po predložení potvrdenia o výške príjmu.

Za mesiac September sa rodičovský príspevok vypláca v dvojnásobnej výške ( začiatok školského roka).

Rodičovský príspevok býva zvyčajne vyplácaný do 26 roka života dieťaťa, ale v prípade, že sa jedná o výrazne postihnuté dieťa, býva tento príspevok vyplácaný do 27 roka života dieťaťa.

Žiadosť o rodičovský príspevok môže byť požiadaný kedykoľvek na príslušnom finančnom úrade, avšak spätne sa dá nárokovať len po dobu piatich rokov od podania žiadosti.

O rodičovský príspevok musíte požiadať osobne alebo písomne na príslušnom mieste. Potrebný formulár k žiadosti na príslušnom úrade.

Tento formulár je potrebné vyplniť, podpísať a doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi.

Potrebné doklady:

Príslušný finančný úrad bude od Vás vyžadovať nasledovné podklady:

 • občiansky preukaz prípad. Plná moc
 • formulár BEIH1 - ( Differenzzahlung-Vyrovnanie alebo Familienbeihilfe -Antrag – Žiadosť o rodič.príspevok )
 • E401 - najprv vyplniť a nechať na príslušnom Finančnom úrade potvrdiť ( môžu byť aj formuláre E402 a E411 )
 • E402 – týka sa dieťaťa, ktoré je staršie ako 18 rokov a ešte študuje
 • E411
 • Opatrovateľská zmluva v NJ
 • Potvrdenia o zaplatení odvodov do SVA
 • Živnostenský list
 • Faktúry z rodín v ktorých pôsobili ( musí byť na každej uvedené časove obdobie )
 • Rodné listy detí
 • Sobášny list alebo rozvodový list, vdovy musia predložiť úmrtný listmanžela  preložený do nemčiny
 • Potvrdenia o zárobkoch v domovskej krajine

 

 


31.03.2011 | Admin   |  diskusia na fóre  

   Ohodnoťte prosím článok:
Vyplňte Vašu email adresu, v opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať.
  Hodnotenie článku je nasledovné:
    1. Nespokojný (nenašiel(a) som, čo som hľadal(a))
    2. Čiastočne spokojný(á) (našiel(a) som minimum požadovaných informácií)
    3. Spokojný(á)
    4. Veľmi sposkojný(á)
    5. Vynikajúce, dozvedel(a) som sa viac, ako som očakával(a)

  
   Vaša pripomienka / požiadavka
  Email adresa    
  Text správy   

Dane a daňové priznanie   |   Výpis z SVA - vysvetlenie položiek   Preklad
 
 
   

   Novinky
 
Výpis z SVA - vysvetlenie položiek

Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  
Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
 


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok