Dnes je: 27.05.2024 | meniny má Iveta  
    
 
 

 

Výpis z SVA - vysvetlenie položiek


Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.

05.01.2012 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

SVA a odvody

Všetci opatrovatelia sú v Rakúsku povinní odvádzať odvody pre správcu tohto poistenia. Správcom tohto poistenia je Sociálna poisťovňa živnostenského podnikania - SVA.

Zahrnuté v tomto poistení je:

  • dôchodkové poistenie
  • zdravotné poistenie
  • úrazové poistenie
  • dôchodkové zabezpečenie SZČO

V prípade, že pozastaví ošetrovateľ živnosť, pozastavuje sa aj odvádzanie poistného. Tento úkon je potrebné nahlásiť príslušnej hospodárskej komore.


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.


31.03.2011 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Rodinné prídavky

Rodičom budú nezávisle od ich zamestnania alebo príjmu poskytnuté rodinné prídavky. Nárok na rodinné prídavky vznikne prvým dňom v  mesiaci, počas ktorého sú splnené podmienky na priznanie rodinných prídavkov a zanikne posledným dňom v mesiaci, počas ktorého zanikol nárok na rodinné prídavky. Spolu s rodinnými prídavkami je vyplácaný aj daňový bonus. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať. Vypláca sa ako negatívna daň automaticky každému poberateľovi rodinných prídavkov. Výška bonusu od roku 2009 je 58,40 EUR mesačne na každé dieťa.


31.03.2011 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Dávky v materstve - Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok v Rakúsku – Kinderbetreuungsgeld

Kedy vzniká nárok na rodičovský príspevok.

Žiadateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:

  • ak rodič/žiadateľ býva v spoločnej domácnosti s dieťaťom
  • príjem rodiča nesmie presahovať sumu 16200,- Eur  alebo 60% z príjmu dosiahnutých v roku pred poberaním rodičovského príspevku
  • pokiaľ žije stredisko životných záujmov rodiča a dieťaťa je v niektorej zo spolkových krajín Rakúska
  • rodič a dieťa majú právo na pobyt v Rakúsku podľa §8 a §9 zákona o prisťahovalectve  -Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes (NAG)
  • je vylúčené, aby poberali rodičovský príspevok obaja rodičia a prednostné právo sa udeľuje rodičovi, ktorý sa podieľa na výchove v prevažnej miere

31.03.2011 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Penzijné poistenie

Čo sa týka penzijného poistenia, zaujíma zrejme každého, či bude mať nárok na penziu a kedy mu tento nárok vznikne. Nárok na dôchodok vzniká už po 1 opracovanom roku, v ktorom si živnostník odvádzal aj dávky sociálneho poistenia. Pokiaľ platil odvody po dobu kratšiu ako 1 rok, nárok na dôchodok mu nevzniká.

Ak nárok na dôchodok vznikne, každý štát bude následne vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia.


31.03.2011 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.


31.03.2011 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

WKO a poplatky

Otvorením živnosti sa stáva každý podnikateľ automaticky členom hospodárskej komory v Rakúsku Každá spolková krajina ma vlastnú hospodársku komoru,  na ktorú je prihlásená živnosť  v ktorej pôsobnosti je vykonávaná podnikateľská činnosť.

Po ohlásení živnosti dostane každý podnikateľ dôležité informácie členstve v hospodárskej komore a prístupové dáta, ktorými sa môže prihlásiť na internetovej stránke. Každý podnikateľ ma tam zriadený svoj účet, kde nájde informácie o svojej živnosti a iné zaujímavosti.


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Dane a daňové priznanie

Príjmy opatrovateľov sa zaraďujú  medzi príjmy z prevádzky. Miesto, kde má  opatrovateľ/ka  prihlásenú živnosť sa považuje za sídlo prevádzky. Spravidla je to pacient, u ktorého je vykonávaná podnikateľská činnosť (nie je to ale pravidlom). Pri príjmoch z prevádzky je každá SZČO považovaná za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Dôležité je, že pri neobmedzenej daňovej povinnosti je výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku vo výške 11.000 €.


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 Novinky

Výpis z SVA - vysvetlenie položiek


Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  


Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  


Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
   Preklad
 
 
   


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok