Dnes je: 22.07.2024 | meniny má Magdaléna  
    
 
 

 

Založenie živnosti

Založenie živnosti je možné uskutočniť na Gewerbeamt-e, Bezirkhauptmannschaft-e a Magistrat-e. Legalizácie opatery formou založenia živnosti je jednoduchšia, ako sa zdá. Žiadateľ ,- t.j. opatrovateľ/ka je povinná sa ísť nahlásiť na komoru živnostníkov – WKO , kde obdrží inštrukcie, vopred vystavený dokument pre prihlásenie sa do sociálnej poisťovne – SVA a na finančný úrad – Finanzamt.


22.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Pozastavenie živnosti

Pozastavenie živnosti – Ruhendmeldung

Pozastavenie žl má podobný priebeh ako pri spustení ŽL.

Je potrebné upovedomiť WKO – obchodnú komoru o pozastavení žl, a to buď faxom al. mailom. Pozastavenie je tiež možné uskutočniť aj spätne, ak sa ale pozastaví žl s odstupom niekoľkých mesiacov, živnostník je povinný uhradiť za dané mesiace z celkovej výšky poistného  zdravotné poistenie, čo činí sumu cca 42,- Eur.


12.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Stornovanie živnosti

Zrušenie živnosti - Löschung/Zurücklegung einer Gewerbeberechtigung

  • pre zrušenie žl je potrebné písomne, faxom al. mailom upovedomiť príslušný Bezirkhauptmannschaft al. magistrat, príslušný úrad potom upovedomí SVA a finančný úrad
  • zrušiť žl sa nedá spätne, platí len k aktuálnemu dátumu a nedá sa odvolať
  • po stornovaní žl obdržíte vyrozumenie o stornovaní, doklad nadobúda okamžitú platnosť
  • ak by si opatrovateľ/ka chcel/a znovu žl obnoviť, bude znovuotvorenie žl spoplatnené a to vo výške cca 70,- Eur a budú znovu požadované doklady ako pri novootvorenej žl.

 


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Spustenie pozastavenej živnosti

Spustenie pozastavenej žl - Wiederbetriebsmeldung 

Spustenie už existujúcej pozastavenej  živnosti prebieha nasledovným spôsobom:


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Prehlasovanie standortu

Je stanovené, že opatrovateľky musia mať zriadený Standort v mieste pôsobiska, t.j. trvalá adresa pacienta. Vzhľadom k tomu, že prevažnú časť administratívy vybavuje za opatrovateľky agentúra, odporúčame nemeniť nami zriadený Standort vo Viedni (vo Viedni sú aj najnižšie poplatky).


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu

Treba dbať na to, aby  ste sa v súčinnosti s rodinou v ktorej sa nachádzate, nahlásili k vedľajšiemu pobytu v priebehu 3 dní po príchode do rodiny na príslušnom obvodnom úrade, kde vyplníte Antragsformular, ktorý musí podpísať poskytovateľ ubytovania , t.j. rodina.


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Odhlásenie z vedľajšieho pobytu

Keď si je opatrovateľka vedomá, že do rodiny ide naposledy, mala by sa ísť sama odhlásiť z vedľajšieho pobytu a to najskôr tri dni pred odchodom z rodiny. Pokiaľ sa z nepredvídateľných dôvodov neodhlásila, môže tak urobiť aj písomne alebo faxom na obvodnom úrade, kde bola prihlásená.


23.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 

Práva a povinnosti opatrovateľky

Opatrovateľka je zaviazaná s osobami zúčastnújúcimi sa na opatere konať a spolupracovať v prospech opatrovanej osoby. Ďalej sa oše zaväzuje mlčať o všetkom, čo sa v priebehu jej činnosti v rodine vyskytne.


22.12.2010 | Admin  |  celý príspevok  |  v samostatnom okne   |  diskusia na fóre  


 Novinky

Výpis z SVA - vysvetlenie položiek


Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  


Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  


Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
   Preklad
 
 
   


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok