Dnes je: 22.07.2024 | meniny má Magdaléna  
    
 

Založenie živnosti

Založenie živnosti je možné uskutočniť na Gewerbeamt-e, Bezirkhauptmannschaft-e a Magistrat-e. Legalizácie opatery formou založenia živnosti je jednoduchšia, ako sa zdá. Žiadateľ ,- t.j. opatrovateľ/ka je povinná sa ísť nahlásiť na komoru živnostníkov – WKO , kde obdrží inštrukcie, vopred vystavený dokument pre prihlásenie sa do sociálnej poisťovne – SVA a na finančný úrad – Finanzamt.

Na niektorých obchodných komorách je možné uskutočniť založenie živnosti aj cez internet – online, ako napr. Steiermark, Tirol, Wien. V ostatných spolkových krajinách je potrebné sa dostaviť na príslušný úrad osobne.

Podklady požadované na vybavenie živnosti:

 • platný občiansky preukaz alebo pas
 • výpis z registra trestov v NJ overený súdnym prekladateľom, pokiaľ žiadateľ nebýval posledných 5 rokov na území Rakúska

NeuFöG-  potvrdenie z obchodnej komory , pokiaľ sa zakladá živnosť pre tento účel po prvýkrát . Toto potvrdenie Vás oslobodzuje od poplatkov súvisiacich so založením živnosti , ktoré sú vo výške cca € 70,- €. Po obdržaní tohto potvrdenia môže už opatrovateľ/ka začať vykonávať prácu opatrovateľky. Odo dňa prihlásenia živnosti – osobne, písomne alebo čiastočne aj elektronicky – je dovolené vykonávať túto činnosť. Založená živnosť je teda ihneď právoplatná .

V priebehu niekoľkých týždňov obdrží opatrovateľka:

 • živnostenský list – Auszug aus dem Gewerberegister
 • potvrdenie o sociálnom poistení – Pflichtversicherung in den gewerblichen Wirtschaft
 • E-card – kartičku poistenca, s ktorou bude opatrovateľ/ka ošetrený/á v Rakúsku
 • formulár E-106, ktorý je potrebné odniesť do príslušnej poisťovne na Slovensku.

Na základe tlačiva E106 obdrží opatrovateľ/ka kartičku poistenca , s ktorou bude bezplatne ošetrený/á na Slovensku. Spomínané doklady – žl, e-.card a potvrdenie o poistení v AT je potrebné, aby každý/á opatrovateľ/ka nosil/a stále so sebou!

Opatrovateľka v Rakúsku je  po založení živnosti od dátumu založenia povinná platiť odvody do sociálnej poisťovne.

Pri založení živnosti sa automaticky predelí aj Standort,,- to je adresa, kde Vám bude zasielaná pošta.

Živnosť si môže byť založená len v prípade splnenia podmienok:

 • žiadateľ musí byť plnoletý / svojprávny
 • musí byť bezúhonný

pokiaľ sa zakladá živnosť opätovne, to znamená, ak už bola na danú podnikateľskú činnosť zriadená a potom stornovaná, čiže zrušená, nie je podmienkou, aby sa žiadateľ dostavil na príslušný úrad pre zriadenie živnosti osobne, postačí požadované doklady / občiansky preukaz a výpis z registra trestov v NJ  / zaslať poštou.

 Žiadosť o živnosť musí obsahovať:

 • presný popis živnosti – t.j. že sa jedná o „opatrovateľstvo“ („Personenbetreuung“);
 • presné miesto vykonávania činnosti – adresa (Gewerbestandort);
 • osobné údaje žiadateľa o živnosť: krstné meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia a miesto narodenia, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia

Miestom výkonu živnosti, ktoré je nutné uviesť pri registrácii živnosti, môže byť:

 • vlastný byt, bydlisko (eigene Wohnung);
 • kancelária (Bűro);
 • sídlo sprostredkovateľskej agentúry (Sitz der Vermittlungsagentur);
 • byt, bydlisko opatrovanej osoby (Wohnung des Betreuungsbedűrftigen)

22.12.2010 | Admin   |  diskusia na fóre  

   Ohodnoťte prosím článok:
Vyplňte Vašu email adresu, v opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať.
  Hodnotenie článku je nasledovné:
    1. Nespokojný (nenašiel(a) som, čo som hľadal(a))
    2. Čiastočne spokojný(á) (našiel(a) som minimum požadovaných informácií)
    3. Spokojný(á)
    4. Veľmi sposkojný(á)
    5. Vynikajúce, dozvedel(a) som sa viac, ako som očakával(a)

  
   Vaša pripomienka / požiadavka
  Email adresa    
  Text správy   

Práva a povinnosti opatrovateľky   |   Pozastavenie živnosti   Preklad
 
 
   

   Novinky
 
Výpis z SVA - vysvetlenie položiek

Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  
Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
 


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok