Dnes je: 22.07.2024 | meniny má Magdaléna  
    
 

Práva a povinnosti opatrovateľky

Opatrovateľka je zaviazaná s osobami zúčastnújúcimi sa na opatere konať a spolupracovať v prospech opatrovanej osoby. Ďalej sa oše zaväzuje mlčať o všetkom, čo sa v priebehu jej činnosti v rodine vyskytne.

Ak je opatrovateľka poverená lekárskou činnosťou, musí tieto činnosti dokumentovať a túto dokumentáciu uchovávať a sprístupniť najbližsím príbuzným na požiadanie. Okrem toho musí lekárovi, alebo sestričke ktorá poverila oše týmito činnostami, bezodkladne podávať informácie, ktoré môžu byť dôležité, napr. zmena stavu pacienta, alebo prerušenie opatery.

Opatrovateľ je pri výkone svojej činnosti plne zodpovedný za stav a zdravie opatrovanej osoby a musí prijat opatrenia na zabránenie úrazu pri vykonávaní domácich prác ( napr. spadnutie, kvôli porozkladaným domácim spotrebičom, mokrá podlaha atď.), pri príprave jedla dbať na predpisy, ktoré sú opatrovanej osobe nariadené (napr. Požiadavky pri diéte, na vitamíny bohatá strava, alergie), zohľadňovať mobilitu opatrovanej osoby. 

Opatrovateľka sa musí v prvom rade pri vykonávaní svojej činnosti orientovať hlavne na blaho opatrovanej osoby a nesmie svoju pracovnú autoritu zneužívať za účelom dosiahnutia určitých osobných výhod (čiže, nezneužívať slabosť pacienta,napr. je zakázané navádzať pacientov na uzatváranie akýchkoľvek dohôd bez vedomia príbuzných a agentúry).

Čo sa týka voľného času, vzhľadom na to, že sú opatrovateľky živnostníčky, dohodnú si priamo s rodinou, kedy budu mať voľno.

Keďže sa jedná o 24-hodinovú opateru a naše opatrovateľky nie sú zamestnankyňami a rodiny nie sú zamestnávateľmi, zaleží len na vzájomnej dohode medzi opatrovateľkou a rodinou, kedy bude mať opatrovateľka voľno. O voľne pojednáva Hausbetreuungsgesetz len v tom prípade, keď je opatrovateľka zamestnankyňou a rodina zamestnávateľom.

POZOR: Opatrovateľka nesmie prijímať žiadne dary a sľuby, ktoré sú neadekvátne ich výkonom. Samozrejme, že darček k  narodeninám môžu prijať. Opatrovateľka má povinnosť hospodáriť so zverenými peniazmi tak,aby toto hospodárenie bolo vhodné, ekonomické a účelové. Opatrovateľky musia svoju činnosť vykonávať svedomite, inak pri nevhodnom správaní budú musieť opustiť rodinu. Ako nevhodné správanie sa chápe porušovanie ľudských práv a ekonomických záujmov opatrovanej osoby ako napr: výkony, ktoré  nie sú v súlade s dohodou, výkon nepožadovaných úkonov,  prijímať platby bez splnomocnenia,  nevrátenie zverených predmetov, odporúčanie nevhodných osôb pre túto prácu.


22.12.2010 | Admin   |  diskusia na fóre  

   Ohodnoťte prosím článok:
Vyplňte Vašu email adresu, v opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať.
  Hodnotenie článku je nasledovné:
    1. Nespokojný (nenašiel(a) som, čo som hľadal(a))
    2. Čiastočne spokojný(á) (našiel(a) som minimum požadovaných informácií)
    3. Spokojný(á)
    4. Veľmi sposkojný(á)
    5. Vynikajúce, dozvedel(a) som sa viac, ako som očakával(a)

  
   Vaša pripomienka / požiadavka
  Email adresa    
  Text správy   

  |   Založenie živnosti   Preklad
 
 
   

   Novinky
 
Výpis z SVA - vysvetlenie položiek

Výpis z SVA
Erklärungen zum Kontoauszug M/YYYY

V článku sú popísané jednotlivé položky s ich významom v Slovenskom jazyku.
05.01.2012 | Admin  |  Viac  
Pripoistenie v prípade choroby

O pripoistenie môžete požiadať osobne alebo písomne na SVA do 60 roku života. Nadobúda účinnosť k prvému dňu mesiaca po doručení žiadosti. Nárok na poberanie dávky z tohto pripoistenia vznikne po 6 mesiacoch od vzniku pripoistenia, ale v prípade úrazu táto čakacia doba neplatí. Výška mesačného poistného je 2,5% z vymeriavacieho základu čo činí  okolo 15,-€ mesačne.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
Dôchodkové zabezpečenie

Opatrovateľky, ktoré sú zdravotne poistené, sú povinné  platiť príspevky na dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb. Výška poistného je 1,53 % z predbežného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení. Toto poistné predpisuje a vyberá poisťovňa SVA. SVA prevádza tieto príspevky na dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorú si vybral poistenec. Ak si opatrovateľka túto správcovskú spoločnosť nevyberie, bude jej automaticky niektorá pridelená.

31.03.2011 | Admin  |  Viac  
 


   Facebook
 
 
 

 Počet návštev: counter

 

   Odkazy
 
   Finanzamt - finančný úrad

  SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

  WKO - hospodárska komora

  WKO - Gründerservice - informačný servis WKO pre podnikateľské subjekty

  HELP.gv.at - Občiansky informačný servis, formuláre ...

  Mein Finanzamt - Hľadám finančný úrad

  Bundessozialamt - spolkový sociálny úrad


Daňové poradenstvo:

  Steuerberater nach Bundesland
  Burgenland
  Niederoesterreich
  Salzburg
  Tirol
  Wien
  Kaernten
  Oberoesterreich
  Steiermark
  Vorarlberg
  
 


   Počasie
  iMeteo.sk  
   
      základné info   opatrovanie   administratíva   recepty   ostatné
   
      Založenie živnosti     Ako sa vedie domáca kniha - Haushaltsbuch     SVA a odvody     Recepty     Kalendár
        Pozastavenie živnosti     Ako splnať záväzky a dokumentovať vykonané činnosti     Pripoistenie v prípade choroby     Pre diabetikov     Finanzamt
        Stornovanie živnosti     Opatrovateľka ochorie     Rodinné prídavky     Diéty     Formuláre
        Spustenie pozastavenej živnosti     Opatrovaná osoba umrie     Dávky v materstve
        Prehlasovanie Standortu     Opatrovaná osoba ide do Heimu     Penzijné poistenie
        Prihlásenie k vedľajšiemu pobytu     Opatrovaná osoba ochorie     Dôchodkové zabezpečenie
        Odhlásenie z vedľajšieho pobytu     Opatrovaná osoba sa nachádza v núdzi     WKO a poplatky
        Povinnosti a práva opatrovateľky     Čo sa stane v prípade nehody, choroby, neprítomnosti     Dane a daňové priznanie
 
  
Feedback
  
Ak chcete aby sme Vás spätne kontaktovali, prosím vyplnte polia označené hviezdičkou * . V opačnom prípade nebudeme vedieť spätný kontakt realizovať. Zadávajte Vašu emailovú adresu, nakoľko z technického hľadiska nie je možné, aby sme Vás spätne kontaktovali telefonicky.
   Personálne údaje
  Meno *   
  Kontakt *   
   Otázka / Informácia
  Text informácie   
  Odpíšte znaky z obrázku   

Obnoviť obrázok